กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (TNLX) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดย TNLX เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ เช่น ARROW, Guy Laroche, DAKS, ELLE HOMME, Olymp, และ Absorba เป็นต้น และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ เช่น Erawon, Ozone, SMYTH & MYNE, และ babble เป็นต้น และส่งออกไปยังต่างประเทศ

โดยผลิตภัณฑ์ของกิจการสามารถแบ่งออกตามหมวดสินค้าได้ ดังนี้

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน ชุดชั้นใน เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ชุดว่ายน้ำ ชุดออกกำลังการ และถุงเท้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, Guy Laroche, DAKS, Takeo Kikuchi, Olymp, และ Erawon สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนั้น กิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 8 ขวบ รวมถึงผ้าอ้อม เครื่องนอน รองเท้า ตุ๊กตา และของใช้สำหรับเด็กเล็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absorba

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เครื่องหนัง

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ และเข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW, EXCELLENCY, GETAWAT, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, DAKS, LOUIS FONTAINE และ MORGAN

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสตรี

สินค้าอื่น

เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้าเอรา-วอน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย เช่น หน้ากากอนามัย เข็มฉีดยา และชุด PPE เป็นต้น