กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ปัจจุบัน TNLA มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว, โครงการโนเบิล เคิร์ฟ, โครงการโนเบิล คิวเรท, โครงการโนเบิล ครีเอท, โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชั่น,โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ และโครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ