ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การละเมิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ผิดพลาด หรือระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม

เอกสาร

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

* คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น