บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (OXA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 ด้วยเจตนารมณ์เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องให้สามารถมีเงินทุนในการยืนหยัดสู้กับความยากลำบากท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภารกิจหลักของ OXA คือการจัดหาโซลูชันทางการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีโอกาสเข้าถึงเงินทุน และสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบัน TNL ถือหุ้นใน OXA ในสัดส่วนร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 ที่เหลือถือหุ้นโดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมให้ OXA มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป

OXA มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านจัดหาเงินทุนแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เรามีกระบวนการพิจารณาและให้สินเชื่อที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่การตรวจสอบสถานะ การประเมินสินทรัพย์ ไปจนถึงการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อของเรารวดเร็วและมีความยืดหยุ่น ด้วยวิธีที่ยุติธรรม โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

จุดเด่นของโซลูชั่นทางการเงินของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด

เราให้บริการด้วยความคล่องตัว

OXA ยึดหลักความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการให้บริการ เรามีกระบวนการพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า

เรายึดหลักลูกค้า คือ “พันธมิตร”

OXA ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรด้วยความจริงใจ และเชื่อถือได้

เราเต็มเปี่ยมไปด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเครือข่ายที่กว้างขวาง

OXA มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมนี้ และมีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและประสานประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ โดยจุดแข็งของเรา OXA ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเติบโตอย่างเข้มแข็ง